Güzergah Uzunluğu: 13Km
İstasyon Sayısı: 11
İstasyonlar
 • 60. Yıl Parkı İstasyonu
 • Tütüncü Mehmet Efendi İstasyonu
 • Sahrayıcedit İstasyonu
 • Yenisahra İstasyonu
 • Ataşehir İstasyonu
 • Finans Merkezi İstasyonu
 • Site İstasyonu
 • Atakent İstasyonu
 • Ümraniye Çarşı İstasyonu
 • SBÜ Hastanesi İstasyonu
 • Kazım Karabekir İstasyonu
 
Güzergahı: Ümraniye – Ataşehir – Göztepe
 
13 km uzunluğundaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ana hat tünelleri, delme ve aç-kapa tipinde toplam 11 adet istasyondan oluşmaktadır.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı saatte bir yönde 44.000 kişi taşıma kapasitesinde olacaktır.

Söz konusu hattın  sözleşmesi imzalanmış olup  28.04.2017  tarihinde  de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 
 
proje-hakkinda

60.Yıl Parkı - Tütüncü Mehmet Efendi

60.Yıl Parkı - Tütüncü Mehmet Efendi

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı

2023 yılında açılması planlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 13  kilometre uzunluğunda olacaktır. 11 istasyonun bulunacağı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile yolculuk yaklaşık 20 dakika sürecektir.
 
Göztepe İstasyonunda  Marmaray Hattına bağalanacak hat, aynı zamanda Yenisahra'da Kadıköy-Kartal  ve Ümraniye'de Üsküdar Ümraniye Metro hatlarına bağlanarak, İstanbul Raylı Sisteminin önemli bir parçası olacaktır.

 

Metro İstasyonları

İSTASYONLAR ARA MESAFE PERON UZUNLUKLARI
60. YIL PARKI <  1.181m  > 100,000 m
TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ <  0.949m  > 100,000 m
SAHRAYICEDİT <  1.506m  > 100,000 m
YENİSAHRA <  1.104m  > 100,000 m
ATAŞEHİR <  1.039m  > 100,000 m
FİNANS MERKEZİ <  1.085m  > 100,000 m
SİTE <  1.178m  > 100,000 m
ATAKENT <  1.481m  > 100,000 m
ÜMRANİYE ÇARŞI <  0.511m  > 100,000 m
SBÜ HASTANESİ <  1.542m  > 100,000 m
KAZIM KARABEKİR   100,000 m

 

İLETİŞİM BAZLI TREN KONTROLÜ (CBTC)


 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Raylı Sistem Hattı İstanbul'un Anadolu yakasına inşa edilmesi planlanan önemli metro hatlarından birisidir. Bu hat, Göztepe'de Marmaray Projesi'ne, Yenisahra'da Kadıköy-Kartal  Metro  hattına,  Ümraniye'de  Üsküdar-Ümraniye metro hattına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Raylı Sistem Hattı yakın gelecekte tamamlanarak, üç önemli raylı sisteminin entegrasyonunu sağlayacaktır.
 
Tüm sistemin işletilmesi depo alanındaki OCC'den (Operasyon Kontrol Merkezi) yönetilecektir. Depo Sahası sinyalizasyon sistemi Hat Sinyalizasyon sistemi ile entegre ayrı bir sinyalizasyon sistemi yoluyla yönetilecektir. Trenlerin Depo Sahasına girişi ve Depo Sahasından çıkışı için, hat ve Depo Sahası arasında izin alış verişi gerekli olacaktır.
 
Hat ve Depo Sahası Sinyalizasyon sisteminin tasarımı en yüksek güvenlik gereksinimlerine, örneğin  Avrupa  standartı  CENELEC'e  göre  SIL4'e  (güvenlik  bütünlüğü  seviyesi)  uyumlu olacaktır.
 
Sinyalizayon  sistemi  de  GoA4'e  uygun  olarak  sürücüsüz  tasarlanacak  ve  ATC  sistemi  üç standart bileşenden –ATP (Otomatik Tren Koruması), ATO (Otomatik Tren İşletmesi) ve ATS (Otomatik Tren Denetimi)- oluşacaktır. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattının  sinyalizasyonu,  tasarım  kriterlerine göre azami yolcu taşınabilmesi için 90 saniyelik sefer aralıklarına göre tasarım edilmiştir.
 
Hattın tasarlanan trafik güvenlik sistemi, peron ayırı kapılı "hareketli blok" sürücüsüz CBTC (İletişim Bazlı Tren Kontrolü)  teknolojisidir.
 

Genel CBTC Sinyalizasyon Sisteminin Otomasyon Seviyesi

 
Sinyalizasyon sisteminde, işletme tarafından istenilen işletme şekline göre farklı konfigürasyon tipleri vardır.
 1. GoA1 - sistem ATP ve ATS işlevlerini sağlar fakat ATO işlevlerini sağlamaz. Makinist trenden sorumludur.
 2. GoA2 - sistem tren görevlisi refakatindeki ATO ile ATP ve ATS işlevlerini içerir.
 3. GoA3 – sistem sürücüsüz ATO ile birlikte ATP ve ATS işlevlerini içerir;
 4. GoA4 – sistem gözetimsiz olarak ATO ile ATP ve ATS işlevlerini içerir.

İşletim Modları:

 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için istenen sinyalizasyon sistemi otomasyon derecesi GoA4'tür.  Aşağıda, sinyalizasyon sistemi tarafından sağlanması gereken işletim modlarının listesi verilmiştir:
 1. Tam otomatik gözetimsiz tren işletmesi modu (UTO);
 2. ATP denetimi altında manual kontrol modu (ATPM);
 3. Kısıtlı manul kontrol modu (RM);
 4. Acil durum modu (EM): Bu modda ATC devre dışı bırakılır  ve hiçbir işlevini yerine getirmez. Tren işletmesi ve güvenliği dispaçer, personel ve sürücülerin kontrolündedir.

Gözetimsiz Tren İşletmesi (UTO) Modu:

Sinyalizasyon   sistemi   trenlerin,   depoda   otomatik   parkla   beraber   istasyonlar   arasında, istasyonlar ile dönüş noktaları arasında, istasyon ile cep hatları ve aktarma noktaları arasında gözetimsiz yolcu işletimi (UTO) altında otomatik olarak çalışmasını sağlar. Bu sistem ayrıca trenlerin depodan hatta otomatik olarak aktarılmasını da sağlar.
 
Bu modda araçüstü otomatik tren işletimi (Araçüstü ATO) alt sistemi aşağıdaki işlevlere sahiptir:
 
 1. Trenlerin bulunduğu konumlar, hareket yetkilendirme limitleri, trenin sürüş stratejileri ve istasyonlarda trenin doğru taraftaki kapısının açılması için doğru tarafın tanımlanması gibi konularda hat kenarı ve araçüstü ekipman arasındaki iletişimi sağlamak.
 2. Tren tanımlama verilerinin iletimi için hat kenarı ve araçüstü cihazlar arasında iletişimi sağlamak.
 3. Trenin  otomatik  olarak harekete başlaması için  tren  cer  sistemine  çıktı konutlarının verilmesi.
 4. Belirli sürüş stratejilerine göre hızlanmanın, hız ve boşta gitme seviyelerin ayarlanmaları için tren cer ve fren sistemine çıktı komutların verilmesi.
 5. Hareket onay sınırlarında ve istasyonlarda trenleri durdurmak için tren fren sistemine çıktı komutlarının verilmesi.
 6. Tren yolcu kapılarının kapatılması ve durumlarının tespiti.
 7. PAK'larin açılmasının ve kapatılmasının kontrolü.
 8. Terminallerde  dönüşün,  park  alanlarında  park  etmenin  veya  park  edilmiş  trenlerin uyandırılması ve aktive edilmelerinin sağlanması.